Menu

جرت على قاعة الشهيد ضامن العبيدي يوم الخميس المصادف 27/ 4/ 2017 بكلية الحقوق جامعة تكريت

مناقشة اطروحة الدكتوراه  الموسومة بـ ( الحماية القانونية المفقودة للعمال في الاقتصاد غير النظامي "دراسة مقارنة" )

لطالب الدكتوراه ( محمد عبدالرحمن ابراهيم )

وتألفت لجنة المناقشة من :

أ.د بيرك فارس حسين             جامعة تكريت / كلية الحقوق               رئيساً

أ.م.د. بدر حمادة صالح                جامعة تكريت / كلية الحقوق             عضواً

أ.م.د. احمد فارس عبد             جامعة تكريت / كلية الحقوق                    عضواً

أ.م.د. فراس عبدالرزاق حمزة              جامعة النهرين / كلية الحقوق                     عضواً

أ.م.د. محمد علوم محمد            جامعة بغداد / كلية القانون                    عضوآ

أ.م.د. صبا نعمان رشيد                جامعة تكريت / كلية الحقوق                    عضوآ ومشرفآ

m7

 

m71

Go to top