Menu

ملاحظة: على الطالب مراجعة مقررية القسم  في حال عدم وجود اسمه في القوائم وبخلافه يحرم الطالب من اداء الامتحان..

بناية رقم 1

المرحلة الثانية:

قاعة رقم 1                قاعة رقم 2

قاعة رقم 3                قاعة رقم 4

المرحلة الثالثة:

قاعة رقم 1                 قاعة رقم 2

قاعة رقم 3                 قاعة رقم 4

المرحلة الرابعة:

قاعة رقم 1                 قاعة رقم 2

قاعة رقم 3                 قاعة رقم 4

بناية رقم 2

المرحلة الثانية:

قاعة رقم 5                 قاعة رقم 6

قاعة رقم 7                 قاعة رقم 8

قاعة رقم 9                قاعة رقم 10

المرحلة الثالثة:

قاعة رقم 5                  قاعة رقم 6

قاعة رقم 7                  قاعة رقم 8

قاعة رقم 9                  قاعة رقم 10

المرحلة الرابعة:

قاعة رقم 5                  قاعة رقم 6

قاعة رقم 7                  قاعة رقم 8

قاعة رقم 9                  قاعة رقم 10

بناية رقم 3

المرحلة الثانية:

قاعة رقم 11

المرحلة الثالثة:

قاعة رقم 11             قاعة رقم 12

قاعة رقم 13             قاعة رقم 14

المرحلة الرابعة:

قاعة رقم 11

Go to top