Menu

3-جدول الدروس الاسبوعي المرحلة الثالثة/صباحي

جامعة تكريت

كلية الحقوق

    جدول روابط المحاضرات الالكترونية / المرحلة الثالثة الدراسة الصباحية الشعبة (أ) – السنة الدراسية         2020 –2021

رابط المحاضرة الالكتروني

رمز الصف

مدرس المادة

اسم المادة

وقت المحاضرة

اليوم

  https://meet.google.com/lookup/h5dlydcnbp?authuser=3&hs=179

fgowkzy

د. خالد عكاب

الدولي العام

9:45 -9:00

الاحــــــــــــــد

  https://meet.google.com/lookup/h5dlydcnbp?authuser=3&hs=179

fgowkzy

م. وسام عبد

العقود المدنية

10:45 -10:00

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

fgowkzy

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/h5dlydcnbp?authuser=3&hs=179

fgowkzy

د. ظافر مدحي

القضاء الاداري

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/h5dlydcnbp?authuser=3&hs=179

fgowkzy

د. نبأ محمد

المرافعات المدنية

1:45 -1:00

  https://meet.google.com/lookup/h5dlydcnbp?authuser=3&hs=179

fgowkzy

د. نبأ محمد

المرافعات المدنية

9:45 -9:00

الاثنين

  https://meet.google.com/lookup/h5dlydcnbp?authuser=3&hs=179

fgowkzy

د. ظافر مدحي

القضاء الاداري

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/h5dlydcnbp?authuser=3&hs=179

fgowkzy

د. خالد عكاب

الدولي العام

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/h5dlydcnbp?authuser=3&hs=179

fgowkzy

م. وسام عبد

العقود المدنية

12:45 -12:00

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

fgowkzy

اشراف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9:45 -9:00

الثلاثاء

  https://meet.google.com/lookup/h5dlydcnbp?authuser=3&hs=179

fgowkzy

د. نبأ محمد

المرافعات المدنية

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/h5dlydcnbp?authuser=3&hs=179

fgowkzy

د. خالد عكاب

الدولي العام

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/h5dlydcnbp?authuser=3&hs=179

fgowkzy

د.براء منذر

محاكمات جزائية

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/h5dlydcnbp?authuser=3&hs=179

fgowkzy

م. وسام عبد

العقود المدنية

1:45 -1:00

  https://meet.google.com/lookup/h5dlydcnbp?authuser=3&hs=179

fgowkzy

د.براء منذر

محاكمات جزائية

9:45 -9:00

الاربعاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

fgowkzy

اشراف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/h5dlydcnbp?authuser=3&hs=179

fgowkzy

د. ادم سميان

العقوبات الخاص

11:45 -11:00

ـ  https://meet.google.com/lookup/h5dlydcnbp?authuser=3&hs=179

fgowkzy

ـ م. موفق حميد

ـــ ـ اللغة الانكليزية

12:45 -12:00

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

fgowkzy

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1:45 -1:00

  https://meet.google.com/lookup/h5dlydcnbp?authuser=3&hs=179

fgowkzy

م.م عدالة

اصول بحث

9:45 -9:00

الخميس

  https://meet.google.com/lookup/h5dlydcnbp?authuser=3&hs=179

fgowkzy

د. ادم سميان

العقوبات الخاص

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/h5dlydcnbp?authuser=3&hs=179

fgowkzy

د. صكبان خليل

الشركات

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/h5dlydcnbp?authuser=3&hs=179

fgowkzy

م.م عادل   حسن

اخلاقيات المهنة

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/h5dlydcnbp?authuser=3&hs=179

fgowkzy

د. ادم سميان

العقوبات الخاص

1:45 -1:00

-         ادارة الصفوف الالكترونية عن طريق منصة التعليم الالكتروني ( Google Classroom ) وحسب رمز كل مادة .

-         قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح للدخول الى (Google Meet ) في وقت المحاضرة .

مقرر القسم

الاسم 

رئيس القسم

الاسم 


جامعة تكريت

كلية الحقوق

   جدول روابط المحاضرات الالكترونية / المرحلة الثالثة الدراسة الصباحية الشعبة (ب) – السنة الدراسية         2020 –2021

رابط المحاضرة الالكتروني

رمز الصف

مدرس المادة

اسم المادة

وقت المحاضرة

اليوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7gfmglm

اشراف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9:45 -9:00

الاحــــــــــــــد

  https://meet.google.com/lookup/a7k6wxhi2p?authuser=3&hs=179

7gfmglm

د. عمر عبدالحميد

الدولي العام

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/a7k6wxhi2p?authuser=3&hs=179

7gfmglm

م. وسام عبد

العقود المدنية

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/a7k6wxhi2p?authuser=3&hs=179

7gfmglm

د. نبأ محمد

المرافعات المدنية

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/a7k6wxhi2p?authuser=3&hs=179

7gfmglm

د. ظافر مدحي

القضاء الاداري

1:45 -1:00

  https://meet.google.com/lookup/a7k6wxhi2p?authuser=3&hs=179

7gfmglm

د. ظافر مدحي

القضاء الاداري

9:45 -9:00

الاثنين

  https://meet.google.com/lookup/a7k6wxhi2p?authuser=3&hs=179

7gfmglm

م. وسام عبد

العقود المدنية

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/a7k6wxhi2p?authuser=3&hs=179

7gfmglm

د. نبأ محمد

المرافعات المدنية

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/a7k6wxhi2p?authuser=3&hs=179

7gfmglm

د. عمر عبد الحميد

الدولي العام

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/a7k6wxhi2p?authuser=3&hs=179

7gfmglm

م. وسام عبد

العقود المدنية

9:45 -9:00

الثلاثاء

  https://meet.google.com/lookup/a7k6wxhi2p?authuser=3&hs=179

7gfmglm

د.براء منذر

محاكمات جزائية

10:45 -10:00

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7gfmglm

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/a7k6wxhi2p?authuser=3&hs=179

7gfmglm

د. نبأ محمد

المرافعات المدنية

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/a7k6wxhi2p?authuser=3&hs=179

7gfmglm

د. عمر عبد الحميد

الدولي العام

1:45 -1:00

  https://meet.google.com/lookup/a7k6wxhi2p?authuser=3&hs=179

7gfmglm

د. ادم سميان

العقوبات الخاص

9:45 -9:00

الأربعاء

ـ  https://meet.google.com/lookup/a7k6wxhi2p?authuser=3&hs=179

7gfmglm

م. موفق حميد

ــ اللغة الانكليزية

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/a7k6wxhi2p?authuser=3&hs=179

7gfmglm

د.براء منذر

محاكمات جزائية

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/a7k6wxhi2p?authuser=3&hs=179

7gfmglm

م.م عادل حسن

اخلاقيات المهنة

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/a7k6wxhi2p?authuser=3&hs=179

7gfmglm

د. ادم سميان

العقوبات الخاص

1:45 -1:00

  https://meet.google.com/lookup/a7k6wxhi2p?authuser=3&hs=179

7gfmglm

د. صكبان خليل

الشركات

9:45 -9:00

الخميس

 

7gfmglm

اشراف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/a7k6wxhi2p?authuser=3&hs=179

7gfmglm

د. ادم سميان

العقوبات الخاص

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/a7k6wxhi2p?authuser=3&hs=179

7gfmglm

ـ م.م عدالة

ـ اصول بحث

12:45 -12:00

-         ادارة الصفوف الالكترونية عن طريق منصة التعليم الالكتروني ( Google Classroom ) وحسب رمز كل مادة .

-         قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح للدخول الى (Google Meet ) في وقت المحاضرة .

مقرر القسم

الاسم 

رئيس القسم

الاسم 


جامعة تكريت

كلية الحقوق

   جدول روابط المحاضرات الالكترونية / المرحلة الثالثة الدراسة الصباحية الشعبة (ج) – السنة الدراسية         2020 –2021

رابط المحاضرة الالكتروني

رمز الصف

مدرس المادة

اسم المادة

وقت المحاضرة

اليوم

 

mhwssx5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

10:45 -10:00

الاحــــــــــــــد

  https://meet.google.com/lookup/ho2rl5x4tl?authuser=3&hs=179

mhwssx5

أ.م عمر لطيف

المرافعات المدنية

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/ho2rl5x4tl?authuser=3&hs=179

mhwssx5

م .م عقيل

العقود المدنية

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/ho2rl5x4tl?authuser=3&hs=179

mhwssx5

د. فواز خلف

القضاء الاداري

1:45 -1:00

  https://meet.google.com/lookup/ho2rl5x4tl?authuser=3&hs=179

mhwssx5

م. .م عقيل

العقود المدنية

9:45 -9:00

  https://meet.google.com/lookup/ho2rl5x4tl?authuser=3&hs=179

mhwssx5

د. فواز خلف

القضاء الاداري

10:45 -10:00

الاثنين

  https://meet.google.com/lookup/ho2rl5x4tl?authuser=3&hs=179

mhwssx5

أ.م عمر لطيف

المرافعات المدنية

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/ho2rl5x4tl?authuser=3&hs=179

mhwssx5

د. حسن محمد

الدولي العام

12:45 -12:00

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

mhwssx5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1:45 -1:00

  https://meet.google.com/lookup/ho2rl5x4tl?authuser=3&hs=179

mhwssx5

د. معمر خالد

محاكمات جزائية

9:45 -9:00

  https://meet.google.com/lookup/ho2rl5x4tl?authuser=3&hs=179

mhwssx5

م.م عقيل

العقود المدنية

10:45 -10:00

الثلاثاء

  https://meet.google.com/lookup/ho2rl5x4tl?authuser=3&hs=179

mhwssx5

أ.م عمر لطيف

المرافعات المدنية

11:45 -11:00

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

mhwssx5

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/ho2rl5x4tl?authuser=3&hs=179

mhwssx5

د. حسن محمد

الدولي العام

1:45 -1:00

  https://meet.google.com/lookup/ho2rl5x4tl?authuser=3&hs=179

mhwssx5

م. موفق حميد

ـ اللغة الانكليزية

9:45 -9:00

  https://meet.google.com/lookup/ho2rl5x4tl?authuser=3&hs=179

mhwssx5

د. ادم سميان

العقوبات الخاص

10:45 -10:00

الأربعاء

  https://meet.google.com/lookup/ho2rl5x4tl?authuser=3&hs=179

mhwssx5

د. معمر خالد

محاكمات جزائية

11:45 -11:00

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

mhwssx5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/ho2rl5x4tl?authuser=3&hs=179

mhwssx5

م.م عادل حسن

اخلاقيات المهنة

1:45 -1:00

  https://meet.google.com/lookup/ho2rl5x4tl?authuser=3&hs=179

mhwssx5

د. ادم سميان

العقوبات الخاص

9:45 -9:00

  https://meet.google.com/lookup/ho2rl5x4tl?authuser=3&hs=179

mhwssx5

م.م عدالة

اصول بحث

10:45 -10:00

الخميس

  https://meet.google.com/lookup/ho2rl5x4tl?authuser=3&hs=179

mhwssx5

د. ممتاز

الشركات

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/ho2rl5x4tl?authuser=3&hs=179

mhwssx5

د. ادم سميان

العقوبات الخاص

12:45 -12:00

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

mhwssx5

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1:45 -1:00

 

mhwssx5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

10:45 -10:00

-         ادارة الصفوف الالكترونية عن طريق منصة التعليم الالكتروني ( Google Classroom ) وحسب رمز كل مادة .

-         قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح للدخول الى (Google Meet ) في وقت المحاضرة .

مقرر القسم

الاسم 

رئيس القسم

الاسم 


جامعة تكريت

كلية الحقوق

    جدول روابط المحاضرات الالكترونية / المرحلة الثالثة الدراسة الصباحية الشعبة (د) – السنة الدراسية         2020 –2021

رابط المحاضرة الالكتروني

رمز الصف

مدرس المادة

اسم المادة

وقت المحاضرة

اليوم

  https://meet.google.com/lookup/as2rlwqrjh?authuser=3&hs=179

xyigoyv

د. فواز خلف

القضاء الاداري

9:45 -9:00

الاحــــــــــــــد

---------------------------------------

xyigoyv

-------------------------

---------------------

----------------------

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xyigoyv

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/as2rlwqrjh?authuser=3&hs=179

xyigoyv

د. منار عبد

العقوبات الخاص

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/as2rlwqrjh?authuser=3&hs=179

xyigoyv

د. منار عبد

العقوبات الخاص

1:45 -1:00

  https://meet.google.com/lookup/as2rlwqrjh?authuser=3&hs=179

xyigoyv

د. فواز خلف

القضاء الاداري

9:45 -9:00

الاثنين

  https://meet.google.com/lookup/as2rlwqrjh?authuser=3&hs=179

xyigoyv

د. منار عبد

العقوبات الخاص

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/as2rlwqrjh?authuser=3&hs=179

xyigoyv

م.م علياء عبد الرحمن

المرافعات المدنية

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/as2rlwqrjh?authuser=3&hs=179

xyigoyv

   

12:45 -12:00

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xyigoyv

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  https://meet.google.com/lookup/as2rlwqrjh?authuser=3&hs=179

xyigoyv

م.م ندى ساجر

العقود المدنية

9:45 -9:00

الثلاثاء

  https://meet.google.com/lookup/as2rlwqrjh?authuser=3&hs=179

xyigoyv

ـ م. موفق حميد ـ

اللغة الانكليزية

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/as2rlwqrjh?authuser=3&hs=179

xyigoyv

د. معمر خالد

محاكمات جزائية

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/as2rlwqrjh?authuser=3&hs=179

xyigoyv

م.م علياء عبد الرحمن

المرافعات المدنية

12:45 -12:00

ـ  https://meet.google.com/lookup/as2rlwqrjh?authuser=3&hs=179 ـ

xyigoyv

ــ د. ناظر احمد ـ

ـ الدولي العام

1:45 -1:00

  https://meet.google.com/lookup/as2rlwqrjh?authuser=3&hs=179

xyigoyv

د. معمر خالد

محاكمات جزائية

9:45 -9:00

الأربعاء

  https://meet.google.com/lookup/as2rlwqrjh?authuser=3&hs=179

xyigoyv

م.م علياء عبد الرحمن

المرافعات المدنية

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/as2rlwqrjh?authuser=3&hs=179

xyigoyv

د. اسماء عامر

اخلاقيات المهنة

11:45 -11:00

ــ  https://meet.google.com/lookup/as2rlwqrjh?authuser=3&hs=179

xyigoyv

د. ناظر احمد ـ

ـ الدولي العام

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/as2rlwqrjh?authuser=3&hs=179

xyigoyv

م.م ندى ساجر

العقود المدنية

1:45 -1:00

  https://meet.google.com/lookup/as2rlwqrjh?authuser=3&hs=179

xyigoyv

د. ممتاز

الشركات

9:45 -9:00

الخميس

  https://meet.google.com/lookup/as2rlwqrjh?authuser=3&hs=179

xyigoyv

م.م ندى ساجر

العقود المدنية

10:45 -10:00

 

xyigoyv

     

  https://meet.google.com/lookup/as2rlwqrjh?authuser=3&hs=179

xyigoyv

م.م عدالة

اصول بحث

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/as2rlwqrjh?authuser=3&hs=179

xyigoyv

د ناظر احمد

الدولي العام

12:45 -12:00

-         ادارة الصفوف الالكترونية عن طريق منصة التعليم الالكتروني ( Google Classroom ) وحسب رمز كل مادة .

-         قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح للدخول الى (Google Meet ) في وقت المحاضرة .

مقرر القسم

الاسم 

رئيس القسم

الاسم 


جامعة تكريت

كلية الحقوق

جدول المحاضرات الالكترونية النظرية

المرحلة :- الثالثة

السنة الدراسية 2020 - 2021

   جدول روابط المحاضرات الالكترونية / المرحلة الثالثة الدراسة الصباحية الشعبة (ه) – السنة الدراسية         2020 –2021

رابط المحاضرة الالكتروني

رمز الصف

مدرس المادة

اسم المادة

وقت المحاضرة

اليوم

  https://meet.google.com/lookup/fsgbvtbq5o?authuser=3&hs=179

ixy3cm3

د. منار عبد

العقوبات الخاص

9:45 -9:00

الاحــــــــــــــد

  https://meet.google.com/lookup/fsgbvtbq5o?authuser=3&hs=179

ixy3cm3

د. فواز خلف ـ

القضاء الاداري

10:45 -10:00

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ixy3cm3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشراف

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/fsgbvtbq5o?authuser=3&hs=179

ixy3cm3

د. منار عبد

العقوبات الخاص

12:45 -12:00

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ixy3cm3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1:45 -1:00

  https://meet.google.com/lookup/fsgbvtbq5o?authuser=3&hs=179

ixy3cm3

د. منار عبد

العقوبات الخاص

9:45 -9:00

الاثنين

ـ  https://meet.google.com/lookup/fsgbvtbq5o?authuser=3&hs=179

ixy3cm3

د. معمر خالد

محاكمات جزائية

10:45 -10:00

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ixy3cm3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/fsgbvtbq5o?authuser=3&hs=179

ixy3cm3

م. عقيل

المرافعات المدنية

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/fsgbvtbq5o?authuser=3&hs=179

ixy3cm3

د. فواز خلف

القضاء الاداري

1:45 -1:00

  https://meet.google.com/lookup/fsgbvtbq5o?authuser=3&hs=179

ixy3cm3

م. عقيل

المرافعات المدنية

9:45 -9:00

الثلاثاء

  https://meet.google.com/lookup/fsgbvtbq5o?authuser=3&hs=179

ixy3cm3

د. معمر خالد

محاكمات جزائية

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/fsgbvtbq5o?authuser=3&hs=179

ixy3cm3

م.م ندى ساجر

العقود المدنية

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/fsgbvtbq5o?authuser=3&hs=179

ixy3cm3

د. نايف احمد

الدولي العام

12:45 -12:00

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ixy3cm3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1:45 -1:00

  https://meet.google.com/lookup/fsgbvtbq5o?authuser=3&hs=179

ixy3cm3

م. عقيل

المرافعات المدنية

9:45 -9:00

الأربعاء

  https://meet.google.com/lookup/fsgbvtbq5o?authuser=3&hs=179

ixy3cm3

م.م ندى ساجر

العقود المدنية

10:45 -10:00

ــ  https://meet.google.com/lookup/fsgbvtbq5o?authuser=3&hs=179

ixy3cm3

د. نايف احمد

الدولي العام

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/fsgbvtbq5o?authuser=3&hs=179

ixy3cm3

د. اسماء عامر

اخلاقيات المهنة

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/fsgbvtbq5o?authuser=3&hs=179

ixy3cm3

م. موفق حميد

اللغة الانكليزية

1:45 -1:00

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ixy3cm3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9:45 -9:00

الخميس

  https://meet.google.com/lookup/fsgbvtbq5o?authuser=3&hs=179

ixy3cm3

م.م حسام حامد

اصول البحث

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/fsgbvtbq5o?authuser=3&hs=179

ixy3cm3

م.م ندى ساجر

العقود المدنية

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/fsgbvtbq5o?authuser=3&hs=179

ixy3cm3

ـ د. صكبان

ــ الشركات

12:45 -12:00

ــ  https://meet.google.com/lookup/fsgbvtbq5o?authuser=3&hs=179

ixy3cm3

د. نايف احمد

الدولي العام

1:45 -1:00

مقرر القسم

الاسم 

-         ادارة الصفوف الالكترونية عن طريق منصة التعليم الالكتروني ( Google Classroom ) وحسب رمز كل مادة .

-         قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح للدخول الى (Google Meet ) في وقت المحاضرة .

رئيس القسم

الاسم 


4-جدول الدروس الاسبوعي المرحلة الرابعة/صباحي

جامعة تكريت

كلية الحقوق

    جدول روابط المحاضرات الالكترونية / المرحلة الرابعة الدراسة الصباحية الشعبة (أ) – السنة الدراسية         2020 –2021

رابط المحاضرة الالكتروني

رمز الصف

مدرس المادة

اسم المادة

وقت المحاضرة

اليوم

  https://meet.google.com/lookup/d67wep23iy?authuser=3&hs=179

vhjuiaw

د ذنون يونس

الحقوق العينية

9:45 -9:00

الاحــــــــــــــد

  https://meet.google.com/lookup/d67wep23iy?authuser=3&hs=179

vhjuiaw

د رعد مقداد

الدولي الخاص

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/d67wep23iy?authuser=3&hs=179

vhjuiaw

د. ياسر عواد

الطب العدلي

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/d67wep23iy?authuser=3&hs=179

vhjuiaw

د امير حسن

الاوراق التجارية

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/d67wep23iy?authuser=3&hs=179

vhjuiaw

د امير حسن

الاوراق التجارية

9:45 -9:00

الاثنين

  https://meet.google.com/lookup/d67wep23iy?authuser=3&hs=179

vhjuiaw

د. محمد عبدالرحمن

قانون العمل

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/d67wep23iy?authuser=3&hs=179

vhjuiaw

د. ذنون يونس

الحقوق العينية

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/d67wep23iy?authuser=3&hs=179

vhjuiaw

د. رعد مقداد

الدولي الخاص

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/d67wep23iy?authuser=3&hs=179

vhjuiaw

د. رعد مقداد

الدولي الخاص

9:45 -9:00

الثلاثاء

  https://meet.google.com/lookup/d67wep23iy?authuser=3&hs=179

vhjuiaw

د. محمد عبدالرحمن

قانون العمل

10:45 -10:00

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

vhjuiaw

اشراف تربوي

_____________

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/d67wep23iy?authuser=3&hs=179

vhjuiaw

د. ذنون يونس

الحقوق العينية

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/d67wep23iy?authuser=3&hs=179

vhjuiaw

د. بشير سبهان

المنظمات الدولية

9:45 -9:00

الاربعاء

  https://meet.google.com/lookup/d67wep23iy?authuser=3&hs=179

vhjuiaw

د. نيكل محمود

اصول الفقه

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/d67wep23iy?authuser=3&hs=179

vhjuiaw

م.م ازهار محمود

قانون التنفيذ

11:45 -11:00

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

vhjuiaw

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اشراف تربوي

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/d67wep23iy?authuser=3&hs=179

vhjuiaw

د موفق حميد

اللغة الانكليزية

9:45 -9:00

الخميس

  https://meet.google.com/lookup/d67wep23iy?authuser=3&hs=179

vhjuiaw

د. نيكل محمود

اصول الفقه

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/d67wep23iy?authuser=3&hs=179

vhjuiaw

د نومان

دولي انساني

11:45 -11:00

-         ادارة الصفوف الالكترونية عن طريق منصة التعليم الالكتروني ( Google Classroom ) وحسب رمز كل مادة .

-         قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح للدخول الى (Google Meet ) في وقت المحاضرة .

مقرر القسم

الاسم 

رئيس القسم

الاسم 


جامعة تكريت

كلية الحقوق

   جدول روابط المحاضرات الالكترونية / المرحلة الرابعة الدراسة الصباحية الشعبة (ب) – السنة الدراسية         2020 –2021

رابط المحاضرة الالكتروني

رمز الصف

مدرس المادة

اسم المادة

وقت المحاضرة

اليوم

  https://meet.google.com/lookup/e5ttnlnh7r?authuser=3&hs=179

2gfjo7q

د رعد مقداد

الدولي الخاص

9:45 -9:00

الاحــــــــــــــد

  https://meet.google.com/lookup/e5ttnlnh7r?authuser=3&hs=179

2gfjo7q

د ذنون يونس

الحقوق العينية

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/e5ttnlnh7r?authuser=3&hs=179

2gfjo7q

د امير حسن

الاوراق التجارية

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/e5ttnlnh7r?authuser=3&hs=179

2gfjo7q

دياسر عواد

الطب العدلي

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/e5ttnlnh7r?authuser=3&hs=179

2gfjo7q

د. محمد عبدالرحمن

قانون العمل

9:45 -9:00

الاثنين

  https://meet.google.com/lookup/e5ttnlnh7r?authuser=3&hs=179

2gfjo7q

د امير حسن

الاوراق التجارية

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/e5ttnlnh7r?authuser=3&hs=179

2gfjo7q

د. رعد مقداد

الدولي الخاص

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/e5ttnlnh7r?authuser=3&hs=179

2gfjo7q

د. ذنون يونس

الحقوق العينية

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/e5ttnlnh7r?authuser=3&hs=179

2gfjo7q

د. محمد عبدالرحمن

قانون العمل

9:45 -9:00

الثلاثاء

  https://meet.google.com/lookup/e5ttnlnh7r?authuser=3&hs=179

2gfjo7q

د. رعد مقداد

الدولي الخاص

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/e5ttnlnh7r?authuser=3&hs=179

2gfjo7q

د. ذنون يونس

الحقوق العينية

11:45 -11:00

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2gfjo7q

اشراف تربوي

_____________

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/e5ttnlnh7r?authuser=3&hs=179

2gfjo7q

د. عمر حمد

الدولي الانساني

9:45 -9:00

الأربعاء

  https://meet.google.com/lookup/e5ttnlnh7r?authuser=3&hs=179

2gfjo7q

د. بشير سبهان

المنظمات الدولية

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/e5ttnlnh7r?authuser=3&hs=179

2gfjo7q

د. نيكل محمود

اصول الفقه

11:45 -11:00

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2gfjo7q

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اشراف تربوي

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/e5ttnlnh7r?authuser=3&hs=179

2gfjo7q

د. نيكل محمود

اصول الفقه

9:45 -9:00

الخميس

  https://meet.google.com/lookup/e5ttnlnh7r?authuser=3&hs=179

2gfjo7q

م. موفق حميد

اللغة الانكليزية

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/e5ttnlnh7r?authuser=3&hs=179

2gfjo7q

م. لؤي عبدالحق

قانون التنفيذ

11:45 -11:00

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2gfjo7q

     

-         ادارة الصفوف الالكترونية عن طريق منصة التعليم الالكتروني ( Google Classroom ) وحسب رمز كل مادة .

-         قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح للدخول الى (Google Meet ) في وقت المحاضرة .

مقرر القسم

الاسم 

رئيس القسم

الاسم 


جامعة تكريت

كلية الحقوق

   جدول روابط المحاضرات الالكترونية / المرحلة الرابعة الدراسة الصباحية الشعبة (ج) – السنة الدراسية         2020 –2021

رابط المحاضرة الالكتروني

رمز الصف

مدرس المادة

اسم المادة

وقت المحاضرة

اليوم

  https://meet.google.com/lookup/ebxsmzc2on?authuser=3&hs=179

tnjhibq

م.م تحسين ناجي

الحقوق العينية

9:45 -9:00

الاحــــــــــــــد

  https://meet.google.com/lookup/ebxsmzc2on?authuser=3&hs=179

tnjhibq

د. ظافر محمد ـ

الطب العدلي

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/ebxsmzc2on?authuser=3&hs=179

tnjhibq

د. زكريا يونس

الاوراق التجارية

11:45 -11:00

ــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tnjhibq

ــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  https://meet.google.com/lookup/ebxsmzc2on?authuser=3&hs=179

tnjhibq

م.م ليث ابراهيم

قانون العمل

9:45 -9:00

الاثنين

ـــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tnjhibq

ـــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  https://meet.google.com/lookup/ebxsmzc2on?authuser=3&hs=179

tnjhibq

د. زكريا يونس

الاوراق التجارية

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/ebxsmzc2on?authuser=3&hs=179

tnjhibq

م.م تحسين ناجي

الحقوق العينية

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/ebxsmzc2on?authuser=3&hs=179

tnjhibq

م.م ليث ابراهيم

قانون العمل

9:45 -9:00

الثلاثاء

ـــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tnjhibq

ـــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  https://meet.google.com/lookup/ebxsmzc2on?authuser=3&hs=179

tnjhibq

م.م تحسين ناجي

الحقوق العينية

11:45 -11:00

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tnjhibq

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشراف تربوي

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/ebxsmzc2on?authuser=3&hs=179

tnjhibq

د. نيكل محمود

اصول الفقه

9:45 -9:00

الأربعاء

  https://meet.google.com/lookup/ebxsmzc2on?authuser=3&hs=179

tnjhibq

د. عمر حمد

الدولي الانساني

10:45 -10:00

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tnjhibq

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشراف تربوي

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/ebxsmzc2on?authuser=3&hs=179

tnjhibq

د. محمد صبحي ــ

الدولي الخاص

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/ebxsmzc2on?authuser=3&hs=179

tnjhibq

د.بشير سبهان

المنظمات الدولية

1:45 -1:00

  https://meet.google.com/lookup/ebxsmzc2on?authuser=3&hs=179

tnjhibq

م. لؤي عبد الحق

قانون التنفيذ

9:45 -9:00

الخميس

  https://meet.google.com/lookup/ebxsmzc2on?authuser=3&hs=179

tnjhibq

د. محمد صبحي

الدولي الخاص

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/ebxsmzc2on?authuser=3&hs=179

tnjhibq

د. نيكل محمود

اصول الفقه

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/ebxsmzc2on?authuser=3&hs=179

tnjhibq

د. محمد صبحي

الدولي الخاص

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/ebxsmzc2on?authuser=3&hs=179

tnjhibq

م. موفق حميد

اللغة الانكليزية

1:45 -1:00

-         ادارة الصفوف الالكترونية عن طريق منصة التعليم الالكتروني ( Google Classroom ) وحسب رمز كل مادة .

-         قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح للدخول الى (Google Meet ) في وقت المحاضرة .

مقرر القسم

الاسم 

رئيس القسم

الاسم 


جامعة تكريت

كلية الحقوق

   جدول روابط المحاضرات الالكترونية / المرحلة الرابعة الدراسة الصباحية الشعبة (د) – السنة الدراسية         2020 –2021

رابط المحاضرة الالكتروني

رمز الصف

مدرس المادة

اسم المادة

وقت المحاضرة

اليوم

  https://meet.google.com/lookup/hht4mppal7?authuser=3&hs=179

vnowkjg

د. ظافر محمد

الطب العدلي

9:45 -9:00

الاحــــــــــــــد

  https://meet.google.com/lookup/hht4mppal7?authuser=3&hs=179

vnowkjg

د. زكريا يونس

الاوراق التجارية

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/hht4mppal7?authuser=3&hs=179

vnowkjg

م.م تحسين ناجي

الحقوق العينية

11:45 -11:00

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

vnowkjg

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

vnowkjg

     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

vnowkjg

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين

  https://meet.google.com/lookup/hht4mppal7?authuser=3&hs=179

vnowkjg

م.م ليث ابراهيم

قانون العمل

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/hht4mppal7?authuser=3&hs=179

vnowkjg

م.م تحسين ناجي

الحقوق العينية

11:45 -11:00

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

vnowkjg

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/hht4mppal7?authuser=3&hs=179

vnowkjg

د. زكريا يونس

الاوراق التجارية

1:45 -1:00

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

vnowkjg

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء

  https://meet.google.com/lookup/hht4mppal7?authuser=3&hs=179

vnowkjg

م.م احمد برهان الدين

اصول الفقه

10:45 -10:00

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

vnowkjg

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/hht4mppal7?authuser=3&hs=179

vnowkjg

م.م تحسين ناجي

الحقوق العينية

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/hht4mppal7?authuser=3&hs=179

vnowkjg

م.م ليث ابراهيم

قانون العمل

1:45 -1:00

  https://meet.google.com/lookup/hht4mppal7?authuser=3&hs=179

vnowkjg

د. اسماء عامر

المنظمات الدولية

9:45 -9:00

الأربعاء

  https://meet.google.com/lookup/hht4mppal7?authuser=3&hs=179

vnowkjg

م.م احمد برهان الدين

اصول الفقه

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/hht4mppal7?authuser=3&hs=179

vnowkjg

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/hht4mppal7?authuser=3&hs=179

vnowkjg

د. نومان

الدولي الانساني

12:45 -12:00

 https://meet.google.com/lookup/hht4mppal7?authuser=3&hs=179

vnowkjg

د محمد صبحي

الدولي الخاص

1:45 -1:00

 https://meet.google.com/lookup/hht4mppal7?authuser=3&hs=179

vnowkjg

د محمد صبحي

الدولي الخاص

9:45 -9:00

الخميس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

vnowkjg

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  https://meet.google.com/lookup/hht4mppal7?authuser=3&hs=179

vnowkjg

م. موفق حميد

اللغة الانكليزية

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/hht4mppal7?authuser=3&hs=179

vnowkjg

م.م حسام حامد

قانون التنفيذ

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/hht4mppal7?authuser=3&hs=179

vnowkjg

د محمد صبحي

الدولي الخاص

1:45 -1:00

-         ادارة الصفوف الالكترونية عن طريق منصة التعليم الالكتروني ( Google Classroom ) وحسب رمز كل مادة .

-         قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح للدخول الى (Google Meet ) في وقت المحاضرة .

مقرر القسم

الاسم 

رئيس القسم

الاسم 


جامعة تكريت

كلية الحقوق

جدول المحاضرات الالكترونية النظرية

المرحلة :- الرابعة

السنة الدراسية 2020 - 2021

   جدول روابط المحاضرات الالكترونية / المرحلة الرابعة الدراسة الصباحية الشعبة (ه) – السنة الدراسية         2020 –2021

رابط المحاضرة الالكتروني

رمز الصف

مدرس المادة

اسم المادة

وقت المحاضرة

اليوم

  https://meet.google.com/lookup/bcvrmvtdy7?authuser=3&hs=179

5ybjztk

د. زكريا يونس

الاوراق التجارية

9:45 -9:00

الاحــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ybjztk

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/bcvrmvtdy7?authuser=3&hs=179

5ybjztk

د. يونس محمود

الدولي الخاص

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/bcvrmvtdy7?authuser=3&hs=179

5ybjztk

م.م تحسين ناجي

الحقوق العينية

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/bcvrmvtdy7?authuser=3&hs=179

5ybjztk

د. ظافر محمد

الطب العدلي

1:45 -1:00

  https://meet.google.com/lookup/bcvrmvtdy7?authuser=3&hs=179

5ybjztk

م.م تحسين ناجي

الحقوق العينية

9:45 -9:00

الاثنين

  https://meet.google.com/lookup/bcvrmvtdy7?authuser=3&hs=179

5ybjztk

د. يونس محمود

الدولي الخاص

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/bcvrmvtdy7?authuser=3&hs=179

5ybjztk

م.م ليث ابراهيم

قانون العمل

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/bcvrmvtdy7?authuser=3&hs=179

5ybjztk

د. زكريا يونس

الاوراق التجارية

12:45 -12:00

 

5ybjztk

   

1:45 -1:00

  https://meet.google.com/lookup/bcvrmvtdy7?authuser=3&hs=179

5ybjztk

م.م تحسين ناجي

الحقوق العينية

9:45 -9:00

الثلاثاء

  https://meet.google.com/lookup/bcvrmvtdy7?authuser=3&hs=179

5ybjztk

د. يونس محمود

الدولي الخاص

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/bcvrmvtdy7?authuser=3&hs=179

5ybjztk

م.م ليث ابراهيم

قانون العمل

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/bcvrmvtdy7?authuser=3&hs=179

5ybjztk

م.م احمد برهان الدين

اصول الفقه

12:45 -12:00

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ybjztk

   

1:45 -1:00

  https://meet.google.com/lookup/bcvrmvtdy7?authuser=3&hs=179

5ybjztk

                                د. نومان

الدولي الانساني

9:45 -9:00

الأربعاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ybjztk

   

10:45 -10:00

  https://meet.google.com/lookup/bcvrmvtdy7?authuser=3&hs=179

5ybjztk

م.م احمد برهان الدين

اصول الفقه

11:45 -11:00

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ybjztk

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

12:45 -12:00

  https://meet.google.com/lookup/bcvrmvtdy7?authuser=3&hs=179

5ybjztk

د. اسماء عامر

المنظمات الدولية

1:45 -1:00

  https://meet.google.com/lookup/bcvrmvtdy7?authuser=3&hs=179

5ybjztk

م.م حسام حامد

قانون التنفيذ

9:45 -9:00

الخميس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ybjztk

اشراف تربوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10:45 -10:00

       

11:45 -11:00

  https://meet.google.com/lookup/bcvrmvtdy7?authuser=3&hs=179

5ybjztk

م موفق حميد

ـاللغة الانكليزية

12:45 -12:00

مقرر القسم

الاسم 

-         ادارة الصفوف الالكترونية عن طريق منصة التعليم الالكتروني ( Google Classroom ) وحسب رمز كل مادة .

-         قم بنسخ رابط المحاضرة وفتحه في المتصفح للدخول الى (Google Meet ) في وقت المحاضرة .

رئيس القسم

الاسم 


 

Go to top